Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att kunna hantera kontaktuppgifter så kräver det att testpersonen är en  "testperson = nej/false".

Notera att testperson = nej/false inte går att editera folkbokföringsuppgifter på. 

Exempelvis:

  • Telefonnummer

  • E-post

  • Kontaktperson

...

För att kunna hantera koppling av identitet så kräver det att testpersonen är en  "testperson = nej/false". Det går enbart att koppla / koppla isär personnummer/samordningsnummer med reservidentiteter. Koppling mellan personnummer/samordningsnummer till personnummer/samordningsnummer kan enbart utföras av Skatteverket

Notera att testperson = nej/false inte går att editera folkbokföringsuppgifter på


Fyll i och skicka in beställningen

...