Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om du vill boka testpersoner i Personuppgiftstjänstens testmiljö kan du göra en beställning till Ineras kundservice. Syftet med att boka testpersoner är att testdatat bestäms av den som bokat. Data för testpersoner ska endast ändras av bokaren genom en beställning.


Endast testpersonnummer som finns i Skatteverkets lista kan bokas.


1. Fyll i och skicka in beställningen

Skicka in beställningen via formuläret som du hittar här. Fyll i följande information:

   i. Ämnesraden: Beställning testperson + Personuppgiftstjänsten

   ii. Innehållsförslag efter eget behov

PersonnummerFörnamnMellannamnEfternamnKön

Relationer
(personnummer i relation)

Övrig information
ÅÅÅÅMMDD-XXXÅÅÅÅMMDD-XXXX


Vid beställning till Ineras kundservice, använd gärna beställningsformuläret (Excel) med följande information i ämnesrad och innehåll:

   i. Ämnesraden: Beställning testperson + Personuppgiftstjänsen

                                             


 2. Testpersonen bokas i Testpersonbokaren

Nordic Medtest bokar testpersonen i testpersonbokaren.