Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denna sida ska vara till hjälp för dig som väljer att utföra en Verifiering av tjänsteproducent (VavTP).


Office Powerpoint
nameKAKA6.pptx
width100%

Hjälpavsnitt:

Children Display
alltrue


Kontaktpersoner

Under en verifiering av tjänsteproducent kommer en leveransansvarig hos Inera utses som kontaktperson.

Vi rekommenderar även att en kontaktperson hos systemleverantören utses för frågor och information.

Annars är kundservice på Inera alltid behjälpliga http://www.inera.se/kundservice/