Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Testpersonbokaren kan hittas på följande adress:

https://testpersonbokaren-ext.nordicmedtest.se/#/

Här kan man söka och få fram en lista på bokade testpersoner utifrån att välja bokare (t.ex. Region, Leverantör etc.). Man kan också utifrån ett specifikt testpersonnummer veta om personen är bokad eller inte.

...