Öppen testmiljö informationsyta

Ineras Öppen testmiljö

Välkommen till tjänsten Öppen testmiljös informationsyta! Som ett komplement till presentationen av tjänsten Öppen testmiljö sammanställs här detaljerad information kring anslutningar, supportade Inera-tjänster samt användarstöd.

Inera tillhandahåller Öppen testmiljö så att kunder som arbetar med nationell e-hälsa ska kunna testa sina miljöer med system under utveckling genom att ansluta till Nationella tjänsteplattformen och mot ett antal anslutande tjänster.

Öppen testmiljö ger tillgång till en sammanhållen testmiljö som delas av samtliga användare, där kunden kan ansluta sin egen miljö av system och lösningar. Den liknar den nationella infrastrukturen med tjänsteplattformen som ett centralt nav. Här har t.ex. systemleverantörer möjlighet att ansluta system under utveckling och integrationstesta i ett tidigt skede. Detta bidrar till leveranser med högre kvalitet och bättre förutsättningar inför Ineras anslutningsprocess. Miljön kan också främja innovation och underlätta samarbete mellan leverantörer som tillsammans utvecklar nya lösningar.

Innehåll

Öppen testmiljö består av en testinstans av den Nationella Tjänsteplattformen, testinstanser av ett antal Inera-tjänster, samt mocktjänster. Nationella Tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Den består av ett antal grundkomponenter och presenteras här.

Testinstansen av Nationella Tjänsteplattformen är den primära anslutningspunkten i Öppen testmiljö. Som testinstanser inkluderas den Nationella Tjänsteplattformens komponenter för Virtualiseringsplattform (VP), Aggregeringsplattform (AgP), Tjänsteadresseringskatalog (TAK) och Engagemangsindex (EI). Miljön och ingående Inera-tjänster bygger på Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg (RIV), se RIV Anvisningar.

Öppen testmiljö översikt:

 

Inkluderade Inera-tjänster

För inkluderade Inera-tjänster finns kopplingar till deras testmiljöer, och det finns möjlighet att ansluta till deras tjänstekontrakt. Det finns anvisningar och testfall för vissa specifika ändamål men användande av Öppen testmiljö är dock inte begränsat till dessa områden.
Inkluderade Inera-tjänster samt ev. testanvisningar kring dem:

Testramverk:

Stödjande mocktjänster:

Övrig information

Information om anslutningsdetaljer finner du här.

Information om testdata för testpersoner finner du här.

Information om testdata för testorganisationer finner du här.

Information om det inkluderade loggverktyget Kibana finner du här.

För beställning av abonnemang som kund till Öppen testmiljö används Ineras kundportal.

För att beställa anslutning till en tjänst inom Öppen testmiljö, vid behov av teknisk support eller vid andra frågor, kontakta oss via: oppentestmiljo@inera.se.