7. Stödtjänster


Inera erbjuder stödtjänster som kan avropas i samband med anslutning för kunder som helt eller delvis vill få hjälp att genomföra de aktiviteter som omfattas av testmodellen.


Verifiering av tjänsteproducent (VavTP)


Syfte: Säkerställa att tjänsteproducenten uppfyller tjänstekontrakten.

Inera hjälper kunden säkerställa att tjänsteproducenten uppfyller tjänstekontrakten genom att tillhandahålla en dedikerad resurs som hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor.

Innan testomgång kan startas ska en gemensam planering sättas upp med tidsramar för förväntad testperiod från start till avrapportering. Försenad start utanför plan eller exekvering som drar över kan medföra merkostnad för Tjänsteproducent.

Ledtid

VavTP stödtjänst beräknas pågå som mest 3 kalendermånader. Om det kvarstår aktiviteter efter 3 kalendermånader måste ett möte bokas där utestående punkter gås igenom och planeras. Eventuella tillkommande kostnader för detta hanteras och bedöms efter genomgång av utestående punkter.

Inera kan även erbjuda extra tillägg så som testledare eller dedikerad personal på plats hos kund. Kontakta Inera för offert.

Aktiviteter som ingår i VavTP:

 • Verifiera mappning mellan vårdsystemet och tjänstekontrakt
 • Verifiera uppfyllande av tjänstekontraktsbeskrivning med hjälp av TK-testsviter
 • Tjänsteinteraktionstestning mot nationella infrastrukturen
 • Test via e-tjänst
 • Utredning och felsökning
 • Logganalys
 • Felrapportering
 • Koordinering och tät dialog med Inera och systemleverantör
 • Ifyllande av självdeklaration

Aktiviteter som inte ingår i VavTP:

 • Verksamhetens godkännande av informationsmappning

Åtagande från kunden under beslutad testperiod

 • Projektledare/samordnare.
  • Som blir den primära kontaktytan
  • Svara på om det finns kända avvikelser från egna tester/leverantörstester
 • Verksamhetsexpert
  • Som kan källsystemet och kan hjälpa till att lägga upp testdata samt godkänna att data visas korrekt i konsumentsystemet
  • Svara på frågor
 • Tekniker
  • Som kan hjälpa till med t.ex. omstart av systemet, titta i loggar m.m.
  • Vara med vid kommunikationstest innan test startar
  • Vara med vid felhanteringstester (simulera att systemet går ner)
 • Om möjligt någon kontakt från systemleverantören
  • Som kan vara med och besvara frågor

Verifiering av tjänstekonsument - (VavTKons)

Syfte: Att hjälpa kund att verifiera tjänstekonsumentens integration med tjänsteplattformen och uppfyllnad av berörda tjänstekontraktsbeskrivningar.

Beskrivning: Inera hjälper kunden säkerställa att tjänstekonsumenten uppfyller tjänstekontrakten genom en dedikerad resurs som hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor.

Aktiviteter som ingår i VavTKons:

  • Verifiera uppfyllande av tjänstekontraktsbeskrivning med hjälp av mock-ups och testdata
  • Tjänsteinteraktionstestning mot nationella infrastrukturen
  • Test med producenter (om möjligt)
  • Utredning och felsökning
  • Logganalys
  • Felrapportering
  • Koordinering och tät dialog med Inera och systemleverantör
  • Ifyllande av självdeklarationOmverifiering av tjänsteproducent/tjänstekonsumentSyfte: Att - då kund har gjort en ändring som påverkar en tidigare ansluten tjänst och där bedömningen gjorts att inte en ny full verifiering av anslutningen behöver utföras - hjälpa kund att verifiera tjänstens integration med tjänsteplattformen och uppfyllnad av berörda tjänstekontraktsbeskrivningar utifrån de ändringar som gjorts.


Beskrivning: Inera hjälper kunden säkerställa att tjänsteproducenten/tjänstekonsumenten uppfyller tjänstekontrakten genom en dedikerad resurs som hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor.
Inera kan även erbjuda extra tillägg så som testledare eller dedikerad personal på plats hos kund. Kontakta Inera för offert.


Det här ingår inte:
-Verksamhetens godkännande av informationsmappning.

Omfattning:


 • verifiera mappning mellan vårdsystemet och tjänstekontrakt
 • verifiera uppfyllande av tjänstekontrakts-beskrivning med hjälp av TK-testsviter
 • tjänsteinteraktionstestning mot nationella infrastrukturen
 • test via e-tjänst
 • utredning och felsökning
 • logganalys
 • felrapportering
 • koordinering och tät dialog med Inera och systemleverantör
 • ifyllande av självdeklaration


Förutsättningar:


 • analys av förändring gjord av Inera
 • testmiljö hos kund som fortfarande fungerar och är kopplad mot nationella testmiljöer
 • samma TK majorversion som tidigare verifierats
 • ingen ny TAK-ning behöver göras
 • personal på plats som kan stötta vid testdata och dialog med leverantör
 • bibehållna testdata i kunds testmiljö
Stödtjänster för att etablera samverkan


Etablera samverkan

Syfte: Säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i respektive målmiljö. 

Inera hjälper kunden säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i respektive målmiljö genom att tillhandahålla stöd vid:

 • test
 • support
 • felsökning
 • felrapportering
 • ifyllande av underlag


Övriga stödtjänster

Specialanpassad integrationstestmiljö


Syfte: Att kunna genomföra tester som ger bättre information om hur integrationen med Nationella tjänsteplattformen och andra komponenter kommer att fungera.

Inera tillhandahåller en kundspecifik, kontrollerad testmiljö för tester inför anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Testmiljön innehåller tjänsteplattform samt de komponenter som behövs för specifik situation, exempelvis spärrar, testdata med mera.

Testexpertis

Syfte: Ökad grad av kvalitetssäkring och sänkt risk för ledtidsproblem och budgetöverdrag på grund av fel och brister i applikation och underlag.

Inera hjälper kunden efter behov med exempelvis:

  • idéer och stöd runt test under utvecklingsarbetet
  • teststrategier
  • testning
  • ifyllnad av underlag och bilagor

Utbildning

Syfte: Höja kompetensen och förståelsen för test i kundens organisation.

Inera tillhandahåller utbildning inom test utefter kundens behov och önskemål. Exempelvis: 

 • RIV-TA grundutbildning
 • SoapUI
 • VavTP

Öppen testmiljö

Med Öppen testmiljö kan organisationer som arbetar med nationell e-hälsa testa att ansluta till Nationella tjänsteplattformen, och redan på ett tidigt stadium se utmaningar och möjligheter ur flera aspekter, som teknik och juridik. Till exempel kan leverantörer till regioner och kommuner testa före leverans.

Om tjänsten

Öppen testmiljö består av en tjänsteplattform som är byggd på samma sätt som Nationella tjänsteplattformen. System och tjänster kan anslutas till testmiljön enligt de vanligaste tekniska specifikationerna, så kallade tjänstekontrakt, som används för nationella tjänster som Nationell patientöversikt och Journalen.

För att kunna testa system som ska förse andra system med information, så kallade tjänsteproducenter, är testmiljön kopplad till Nationell patientöversikt och Journalen. På det sättet går det att testa att information som görs synlig visas upp på rätt sätt hos mottagaren.

För att kunna testa system och tjänster som ska visa upp information från andra system, så kallade tjänstekonsumenter, är testmiljön även kopplad till ett referenssystem med testjournaldata.

Öppen testmiljö innehåller kopplingar till bland annat tjänsterna Katalogtjänst HSA, Säkerhetstjänster och Personuppgiftstjänsten, vilka inte har full funktionalitet men gör det möjligt att till viss del testa funktionalitet för exempelvis styrning av behörigheter och hämtning av personuppgifter.

Testmiljön delas av flera aktörer och all data som utbyts måste vara testdata. Det finns en uppsättning av Skatteverkets godkända testpersonnummer som måste användas. Alla organisationer som använder testmiljön får också tillgång till ett loggverktyg för att kunna felsöka på egen hand.

Observera att Öppen testmiljö bara kan nås via internet och inte över Sjunet.

Förutsättningar

Öppen testmiljö är öppen för olika typer av organisationer som exempelvis it-leverantörer, utvecklingsprojekt, innovatörer, regioner och kommuner.

Anslutning kräver att kunden har ett SITHS-funktionscertifikat. Inera kan, i de fall det krävs, hjälpa kunden med att tillhandahålla ett sådant certifikat, som bara kan användas för Öppen testmiljö.

Pris

Uppstartskostnad: 7500 kr och abonnemang för att använda Öppen testmiljö: 5100 kr/månad.

Beställ tjänst

Använd formuläret via länken för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg.

För anslutning krävs att din organisation tecknar följande avtal.