5. Testpersonbokaren

Testpersonbokaren är ett verktyg för att lätt och snabbt kunna se vilka testpersoner som är bokade och vilka som är lediga.

Testpersonbokaren kan hittas på följande adress:

https://testpersonbooker-ext.tnmt.nordicmedtest.se/#/ 

Det finns numer än nyare version av Testpersonbokaren - du hittar den här: https://testpersonbokaren.tnmt.nordicmedtest.se/ext/

Här kan man söka och få fram en lista på bokade testpersoner utifrån att välja bokare (t.ex. Region, Leverantör etc.). Man kan också utifrån ett specifikt testpersonnummer veta om personen är bokad eller inte.


För mer information kring hur ni beställer bokning av testpersoner och hantering av testpersoner se denna sida: 3. Boka testpersoner