5. Testpersonbokaren

Testpersonbokaren är ett verktyg för att lätt och snabbt kunna se vilka testpersoner som är bokade och vilka som är lediga.

Testpersonbokaren kan hittas på följande adress:

https://testpersonbokaren-ext.nordicmedtest.se/#/

Här kan man söka och få fram en lista på bokade testpersoner utifrån att välja bokare (t.ex. Region, Leverantör etc.). Man kan också utifrån ett specifikt testpersonnummer veta om personen är bokad eller inte.