Certifierade och borttagna tjänstekonsumenter

Här finns en förteckning över vilka tjänstekonsumenter som certifierats för Sammanhållen journalföring, vilken leverantör som står bakom och när certifieringen godkändes.

Tjänstekonsument

Leverantör

Certifieringsdatum

Årlig uppföljning

Status

Årlig uppföljning

Tjänstekontrakt per godkännande certifiering

Rehabstöd

Inera AB

2019-08-14

2022-06-14

Version: 1.15.2.32

Godkänd med förbehåll

Datum för rättning 2023-03-31

Q2 2024

 

MittVaccin

MittVaccin Sverige AB

2019-05-14

2023-03-07

Version 4.3.14

Godkänd utan förbehåll
Enbart tjänstekontrakt GetVaccinationHistory

Q2 2024

GetVaccinationHistory

LookupResidentsForProfile V2.0 ??

Inera_Certifieringsunderlag_för_e-tjänster_mittvaccin.docx

3.1.5 Tjänstekontrakt som nyttjas i E-tjänsten

 

 

Nationell Patientöversikt (NPÖ) version 3.0

Inera

2018-03-29

2022-06-14

Version: 4.0

Godkänd med förbehåll!

Fix gjord i release 4.4. I prod sedan 2023-03-16

Q4 2023

 

Cosmic XView 1.0

Cambio Healthcare 

2016-06-02En ny uppdaterad version är byggd och därmed intresserad av en omcertifiering. Avstämning nov 2022.

Pausat (motivering finns i Teams)

 

 Nedan är en förteckning över tjänstekonsumenter som är borttagna.

Tjänstekonsument

Leverantör

Certifieringsdatum

Datum då certifiering har tagits bort

Kommentar

Tjänstekonsument

Leverantör

Certifieringsdatum

Datum då certifiering har tagits bort

Kommentar

Lifecare Mobile Patient Overview (MPÖ) 1.2.6 

Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

2016-02-18Produkten finns inte kvar vilket innebär att certifieringen skall tas bort. Detta i synk med Jahn från tietoevry. Jahn.Sundin@tietoevry.com.

 

 Frågor kring detta besvaras av Fredrik Rosenberg som är certifieringsansvarig på Inera eller certifieringssamordnaren Shler Mohamad.