1. Strategi för kvalitetssäkring

Förutsättningarna och möjligheterna för kvalitetssäkring är under ständig förändring. Teknik, semantik, plattformar, ansvarsförhållanden, organisation och ekonomi är exempel på områden som kontinuerligt förändras hos någon, några eller alla berörda aktörer.

För de delar inom svensk e-hälsa som faller inom ramen för Ineras uppdrag ansvarar Inera för att ha en förankrad strategi för kvalitetssäkring. Strategin utgår från nuläge och med omvärldsanalys som grund beskrivs önskat börläge samt relevanta aktiviteter på minst tre års sikt.

Strategin utgår från ett helhetsperspektiv och är koordinerad med utveckling och förvaltning av den Nationella tjänsteplattformen såväl som planen för anslutande tjänster.