9. Frågor och svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor med tillhörande svar om test och kvalitetssäkring.


Vart skickar jag den ifyllda självdeklarationen?

Självdeklarationen skickas till Inera för granskning. Använd formuläret nedan för att skicka in självdeklarationen

Formulär för att skicka in dokument som ska granskas: https://etjanster.inera.se/DokumentGranskning

Förutsättningar:

  • Att du ska ha testat färdigt innan dokumentet skickas in
  • Att du inte ska ha några avvikelser kvar som du själv redan bedömt som stoppande.


Hur beställer jag Ineras stödtjänster för test?

Beskriv den stödtjänst du vill beställa i formuläret på sidan Frågor om beställning och tjänster på länken nedan. 

Välj tjänst Test och kvalitetssäkring.

Ange referens till ärendenummer för aktuell anslutning


Hur gör jag för att skicka in supportärenden?

Vänd dig till Ineras kundservice på länken nedan. 


Avvikelse med förbehållsdatum, hur rapporterar jag att avvikelser åtgärdats?


Rättningar behöver verifieras och resultatet rapporteras till Inera för att avvikelser ska betraktas som åtgärdade.


Uppdatera aktuell självdeklaration med information om att avvikelsen är åtgärdad och verifierad. Uppdatera även med eventuella övriga förändringar jämfört med föregående version av dokumentet, t.ex. vilken källsystemsversion ni har verifierat samt om andra avvikelser har rättats eller nya avvikelser hittats.

OBS!

Viktigt att informationen i självdeklarationen gås igenom så inte gammal information finns kvar som är inaktuell, innan den skickas in till Inera.


Den uppdaterade självdeklarationen skickar du in genom att använda formuläret på länken nedan.


I fältet Övrig information i formuläret, ange 'Åtgärdad avvikelse' och hänvisa till ärende med tidigare självdeklaration.

Till exempel: 'Åtgärdad avvikelse'. Tidigare självdeklaration TSK-123123.