8. Dokument och länkar

På den här sidan finns dokument och länkar samlade för dig som vill ha mer information om test och kvalitetssäkring.


Dokument

Länkar

Frågor skickas till kontaktperson på Inera eller till Ineras kundservice.

På rivta.se finns tjänstekontraktsbeskrivningar, testsviter, testbeskrivningar och självdeklarationer.

Problem med tjänstekontrakt eller testsviter rapporteras i respektive bitbucket-repository

Mer detaljerad information och instruktioner kring Verifiering av tjänsteproducent