Avvikelser

För bättre layout, använd:  Avvikelser 2020-12-14.xlsx